miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3527 ha
Intravilan: 257 ha
Extravilan: 3270 ha
Populatie: 2514
Gospodarii: 1250
Nr. locuinte: 1121
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Greaca, Zboiu, Puţu-Greci
Asezarea geografica:
Localitatea Greaca se află situată în partea de sud-est a României, în Câmpia Burnazului
La 50 km de Bucureşti şi la circa 9 km de Dunăre
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Legumicultură
Viţă de vie
Activitati economice principale:
Comerţ cu amănuntul
Producerea vinului
Obiective turistice:
Domeniul Greaca
Parcul Naţional Comana
Pădurea Teiuş
Pădurea Măgura
Lacul Puţu Greci
Lacul Zboiu
Lacul Cercan
Lunca Dunării
Cultura Boian
Evenimente locale:
În data de 29 iunie se sărbătoreşte Hramul Bisericii Sfinţii Petru şi Pavel
Facilitati oferite investitorilor:
Facilităţi fiscale
Mediu de afaceri favorabil
Populaţie activă calificată şi necalificată
Terenuri disponibile aflate în intravilanul şi extravilanul localităţii
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Canalizare
Staţie de epurare
Asfaltare drumuri comunale
Amenajare trotuare pietonale
Reabilitare şcoală şi grădiniţă
Achiziţionare maşină gunoi si de deszepezire
Înfiinţare sistem supraveghere video
Înfiinţare spaţiu cazare pentru situaţii de urgenţă